Kotlíková dotace 2016

26.06.2016 16:33

Vzhledem k významným problémům České republiky s kvalitou ovzduší, a to především ve vztahu ke znečištění tuhými znečisťujicími látkami, řeší nový 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, problematiku menších zdrojů daleko striktněji.

 

Podle tohoto zákona budou muset od roku 2022 kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300kW splňovat 3. Emisní třídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákon vyžaduje, aby byly provozovány pouze  kotle, které plní stanovené přísné emisní parametry.

 

Předmětem dotací přidělovaným fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

- kotel na pevná paliva

- tepelné čerpadlo

- plynový kondenzační kotel

- kotle na biomasu

 

Přehled povinností související s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva:

 

1.1.2014 Zákaz prodeje kotlů 1.a 2. emisní třídy ( možnost legálně zakoupit a uvést do provozu kotle 3.,4. a 5. emisní třídy)

1.1.2017 Povinost na vyžádání předložit revizi kotle ( včetně označení emisní třídy)

1.1.2018 Zákaz prodej kotlů 3. emisní třídy ( možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4.a 5. emisní třídy)

1.1. 2020  Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy ( možnost legálně zakoupit a uvést do provozu kotle 5. emisní třídy)

1.9.2022  Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy ( bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

 

 

Dotované kotle pro kotlikové dotace 2016

 

GRANT- kotel na tuhá  paliva                                             SmartFire15- kotel na pelety                                                                                                                                                                                               

                                                       

 

Sezonní účinost: 81%                                                         Sezonní účinost : 83%        

Emisní třída: 5. emisní třída                                                  Emisní třída: 5. emisní třída

Max.hodinová spotřeba el. energie: 0,040 KWh                      Max. hodinová spotřeba el. energie 0,065 KWh

 

                           

   HolzMaster-kotel na dřevo s pyrolýzním                                        Zplyňovací litinový kotel

           spalováním ( dřevoplyn)                                                        Hercules U32

                                                                     

Sezonní účininost: 87%                                                                Výkon: 18-20kW

Emisní třída: 5. emisní třída                                                            Palivo : dřevo, hnědé uhlí, černé uhlí                                                     

Max.hodinová spotřeba el. energie: 0,075KWh