Kotlíková dotace

16.01.2019 11:18

Vzhledem k významným problémům České republiky s kvalitou ovzduší, a to především ve vztahu ke znečištění tuhými znečisťujicími látkami, řeší nový 

 zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, problematiku menších zdrojů daleko striktněji.

 

Podle tohoto zákona budou muset od roku 2022 kotle na pevná paliva o jmenovitém tepelném příkonu do 300kW splňovat 3. Emisní třídy, od roku 2014 pak kotle 1. a 2. emisní třídy nebudou uváděny na trh. Zákon vyžaduje, aby byly provozovány pouze  kotle, které plní stanovené přísné emisní parametry.

 

Předmětem dotací přidělovaným fyzickým osobám bude výměna zdrojů tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za:

- tepelné čerpadlo

- plynový kondenzační kotel

- kotle na biomasu

 

Přehled povinností související s prodejem a provozem kotlů na tuhá paliva:

 

1.1.2014 Zákaz prodeje kotlů 1.a 2. emisní třídy ( možnost legálně zakoupit a uvést do provozu kotle 3.,4. a 5. emisní třídy)

1.1.2017 Povinost na vyžádání předložit revizi kotle ( včetně označení emisní třídy)

1.1.2018 Zákaz prodej kotlů 3. emisní třídy ( možnost legálně zakoupit a uvést do provozu pouze kotle 4.a 5. emisní třídy)

1.1. 2020  Zákaz prodeje kotlů 4. emisní třídy ( možnost legálně zakoupit a uvést do provozu kotle 5. emisní třídy)

1.9.2022  Zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy ( bez ohledu na to, kdy byly pořízeny)

 

Příklad dotovaných  kotlů:

PelletFocus                                                                                 Biopel Premium Plus / V9

                     

 

 

Plynový kondenzační kotel WOLF